ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Διοικητική Υποστήριξη

  • Τηλέφωνα επικοινωνίας (09:00-15:00): 210-3442125, 2852, 2353, 2366, 2287, 2884, 2333, 2952, 2895 και 2268

Τεχνική Υποστήριξη (μόνο για τεχνικά θέματα)

  • Email επικοινωνίας: teachersapphelp@minedu.gov.gr