ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στην εφαρμογή 'ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ' η ταυτοποίησή σας θα γίνει μέσω του site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).
Παρακαλώ επιλέξτε 'Συνέχεια για Ταυτοποίηση' για να προχωρήσετε.